alles draait om betrokkenheid

GIPS-Analyse in de praktijk; een voorbeeld

 Voorbeeld 1  In de groep van juf Asma  In de groep van juf Ceciel
Stimuleren van de mondelinge taal 

In de groep van juf Asma zitten 24 leerlingen.

De meeste kinderen vinden het leuk om te vertellen, over wat hen bezig houdt, wat ze hebben gedaan. Juf Asma vindt het belangrijk dat de leerlingen naar elkaar luisteren én ook dat ze kunnen vertellen.

De kinderen krijgen een beurt en mogen kort iets vertellen. Juf Asma geeft willekeurig beurten en vraagt ook kinderen om de beurt door te geven aan iemand die nog niet heeft verteld.

Als ieder eén keer een halve minuut praat kost dit al minimaal 12 minuten.

De betrokkenheid van de leerlingen daalt als ze zelf aan de beurt zijn geweest. 

In de groep van juf Ceciel zitten 24 leerlingen.

De meeste kinderen vinden het leuk om te vertellen, over wat hen bezig houdt, wat ze hebben gedaan. Juf Ceciel vindt het belangrijk dat de leerlingen naar elkaar luisteren én ook dat ze kunnen vertellen.

Juf Ceciel zet een Mix Tweetal Gesprek Op Tijd in. De kinderen lopen rond en vormen op teken een tweetal: Om de beurt krijgen ze 1 minuut om elkaar te vertellen wat hen bezig houdt. Juf Ceciel structureert wie er mag beginnen, maakt de tijd zichtbaar en structureert de beurtwisseling. Ze vraagt aan 3 kinderen één aspect te noemen van wat de ander hen heeft vertelt. Daarna lopen de leerlingen opnieuw rond en vormen een tweetal met een ander kind, ze mogen weer om de beurt iets vertellen.

Dit kan zich nog een keer herhalen, waarbij de juf de vraag de 3e beurt nog iets aanpast.

Ieder kind praat 3 minuten, het benoemen van een aspect door 3 verschillende kinderen kost in ook steeds 1 minuut. Binnen 10 minuten hebben alle kinderen 3 keer één minuut verteld en naar het verhaal van 3 klasgenoten geluisterd én nog wat van anderen gehoord.   
     
     
     
     
     
     

De 4 geheimen van Kagan Coöperatief Leren

Het geheim van het succes (zo blijkt uit meerdere onderzoeken) van Kagan Coöperatief Leren zit in de Kagan Coöperatieve Structuren.

Lees verder...

Kagan Coöperatief Leren is een project van :

  Logo Bazalt Groep liggend links RGB 2.0