alles draait om betrokkenheid

Kagan Coöperatief Leren

Dr. Spencer Kagan ontwikkelde een coöperatieve aanpak voor lesgeven en klassenmanagement  waarbij het werken met structuren centraal staat. Dit laat leerlingen doen waaraan ze behoefte hebben - praten, samenwerken, bewegen - in het teken van de leerstof. De interactie staat centraal bij coöperatief leren; het versterkt het leerproces en creëert betrokkenheid, bij zowel leerling als leraar.

Zowel John Hattie, Robert Marzano, als Kagan zelf toonden het effect aan van deze coöperatieve manier van werken; die creëert betrokkenheid bij leerlingen en heeft een positieve invloed op leerprestaties, persoonlijkheidsontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling en metacognitie.

Het stimuleert leren en brengt een veilig klimaat in de groep en in de school. Leraar en leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces  en ervaren de lessen ook als plezierig en afwisselend. 

Kagan Coöperatieve Structuren geven leraren tools voor veel verschillende lessituaties en  klassenmanagement: samen leren, samen organiseren. Een getrainde leraar beschikt over de vaardigheden om de structuren op het juiste moment, voor het juiste doel in te zetten. Het geeft een krachtige impuls aan de professionele ontwikkeling. 

Kagans structuren blijken effectief in basis- en speciaal onderwijs, in vo en mbo. Het is een systeem dat kan worden ingezet als middel om uw visie te realiseren. Scholen kunnen een weloverwogen keuze  maken, vanuit welke invalshoek wordt gestart en hoe te werken aan strategische doelstellingen.

Alles draait om betrokkenheid!

Ooit al een training gevolgd maar geen dagelijkse routine meer?

Door herhalen en verdiepen in 1 dag of 2 dagdelen zullen u en uw leerlingen snel weer profiteren van afwisselende en motiverende lessen.

Lees verder ...

GIPS-analyse in de praktijk

Een voorbeeld van een GIPS-analyse in de praktijk. 

Lees verder ...

De 4 geheimen van Kagan Coöperatief Leren

Het geheim van het succes (zo blijkt uit meerdere onderzoeken) van Kagan Coöperatief Leren zit in de Kagan Coöperatieve Structuren.

Lees verder...

Kennismaken met Kagan Coöperatief Leren?

Uw team kennis laten maken met Kagan Coöperatief Leren, bijvoorbeeld op een vergadermoment of studiedag?

Lees verder...

 

Kennismaken met Kagan Coöperatief Leren én zelf aan de slag?

Naast de trainingen die zijn ontwikkeld om Kagan Coöperatie Leren in te voeren, bieden we trainingen voor specifieke toepassingen van Kagan Coöperatief Leren.

Lees verder...

Kagan Coöperatief Leren is een project van :

  Logo Bazalt Groep liggend links RGB 2.0